Dashboard lokalnej sieci DMR - Chojnice II

             


 .: Grupy rozmowne na HBLink :. 
Numer TG TS 1 TS 2 Opis
 TG 4      D | S  Grupa do rozmów na XLX778-A D-Star/C4FM/DMR. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT.
 TG 5      D | S  Grupa do rozmów na XLX132-D D-Star/YSF/DMR. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT.
 TG 6      D | S  Grupa do rozmów na XLX260-A D-Star/C4FM/DMR. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT.
 TG 7      D | S  Grupa do rozmów lokalnych na HBLink. Ostrzeżenia meteorologiczne dla Chojnic i okolic nadawane co godzinę pomiędzy
6:00 a 23:00 loc.
 TG 8      D | S  Grupa do rozmów na połączonych lokalnych serwerach HBLink.
 TG 50/51/52/53/54/55      D | S  Lokalny Serwis Informacyjny:
50 - Info, 51 - Pogoda, 52 - Pogoda za 12H, 53 - Meteo alerty, 54 - Poziom rzek, 55 - Lokalne info
Aktywacja PTT od 2 do 6 sekund
 TG 60      D | S  Komunikaty stacji biuletynowej SR2KFQ
5 minuta - komunikaty klubowe, 15/45 minuta - informacje stacji pogodowej, 30 minuta - alerty meteorologiczne
Komunikaty są jednocześnie nadawane na częstotliwości 433.950 MHz
 TG 9999      D | S  HB Echo test.

Hotspot: D - duplex | S - smiplex

Copyright (c) 2016, 2017, 2018, 2019
The Regents of the K0USY Group. All rights reserved.
Version SP2ONG 2019-2020
Strona HBLink Chojnice II znajdująca się pod adresem http://78.28.49.119:8888 jest prywatną stroną internetową prowadzoną przez administratora SP2RTA.
Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.